Fastighetstjänst

Vi på Lovene Fastighetstjänst har rätt kompetens och utrustning för att kunna hjälpa just dig. Kontakta oss om du vill ha hjälp med något av följande:

-Gräsklippning

-Rensning av rabatter

-Röjning av sly och gräs

-Häckklippning

-Beskärning av buskar och träd

-Trädfällning

-Allmän skötsel och underhåll

-Lövblåsning

-Saltning av grusvägar sommartid

-Snöplogning

-Sandning

-Sopning (trottoarer, gator, parkeringar, maskinhallar)

 

- Även lite jordbruks tjänster såsom :

- Betes putsning, 3,2 m slaghack

- Vallslåtter

- Transport ink. av och på lastning rundbalar även plastade, och halmbalar.

 

Välkommen att höra av er om ni har några frågor.

Ludvig Svärdh
Tel: 0709302577
E-post: info@loveneftab.se

Kontakta oss vid frågor .